Tak jako jiných firem, se i nás dotýká epidemie Koronaviru COVID-19 (2019-nCoV), která postihla prakticky celou planetu. Stejně jako jiné podniky i ten náš přijal preventivní opatření, která ještě zpřísňujeme. Snažíme se maximálně chránit zdraví našich zaměstnanců.

Nákup dezinfekčního materiálu

Musíme přiznat, že tato položka, na seznamu opatření, byla největší oříšek ze všech. Nakonec se nám, díky dobrým vztahům s firmami v okolí, povedlo sehnat dostatek dezinfekčních prostředků a my mohli zajistit dezinfekční mýdla a dezinfekční roztoky všude, kde to bylo třeba. 

 

Roušky a respirátory

Dle doporučení odborníků a pozdějšího vládního nařízení, mají všichni naši zaměstnanci nějakou ochranu obličeje. Někteří si šili roušky sami, většině jsme šité roušky dodali my, když je naše pracovnice šily dobrovolně z homeoffice. 

 

Vnitřní opatření firmy v kancelářích

Tak jako v jiných firmách mají i naši zaměstnanci zákaz služebních cest. Nařízené omezování nákupů na nezbytně nutné minimum. V každé kanceláři nesmí být více než jeden pracovník. Více pracovníků na jednom místě musí vždy použít roušky. zaměstnanci mají přikázáno zavírat dveře od svých kanceláří. Všichni mají možnost si doplnit dezinfekční prostředky dle potřeby. Pokud bylo v kanceláři více pracovníků, zůstali někteří po dohodě doma, tak aby v kanceláři byl jen jeden člověk. Pro všechny případy jsou všichni administrativní pracovníci připraveni na nařízený plný homeoffice.

Všechny porady pobíhají formou videohovorů tak, aby byly efektivní a bezpečné. Omezili jsme tedy kontakt mezi pracovníky na nezbytně nutné minimum.

 

Vnitřní opatření ve skladu

V podstatě máme dvě vlny opatření. Tou první je pro nás již samotný vjezd do areálu Spolany, kde nepustí do areálu niko, kdo by neměl roušku, či jinou ochranu obličeje. Bezpečnostní služba také měří přijíždějícím řidičům a návštěvám teplotu. 

Naše opatření v koordinaci s dalšími podniky v areálu, jsou následující. Pomocný skladník, který u nás pracuje na chráněním místě, zůstal z preventivních důvodů doma. skladníci samotní se mezi sebou domluvili, jak se prostřídají, v tom kdo zůstane doma a kdo bude v práci. V kanceláři může být vždy jen jeden skladník. Řidiči přijíždějící do našeho areálu musí mít roušku a nesmí vstupovat do budovy. Zavolají některému ze skladníků a ti v ochranných prostředcích půjdou za ním. Minimalizují kontakt s řidičem. Bohužel tím na jistou dobu odpadla možná pomoc našich lidí při nakládkách. Řidič musí nakládku zvládnout sám. Pokud není nutná účast řidiče při nakládce nebo vykládce, tak ten sedí a čeká v autě. papíry mu skladníci připraví a přinesou do auta a řidič může odjet. Tím jsme eliminovali jakýkoli kontakt a možnost kontaminace na nezbytné minimum. Po každé nakládce projdou skladníci, i vše co použili, dezinfekcí.

 

Vnitřní opatření na hale

Museli jsme zavézt omezení pro kuřácké pauzy.  Lidé tak mohou chodit kouřit pouze jednotlivě. Zakázali jsme shlukování více zaměstnanců na jednom místě, pokud k tomu není nutný důvod ve výrobě. Všichni zaměstnanci na hale mají k dispozici dezinfekční prostředky a roušky. Všichni zaměstnanci musí používat roušky během směny. Snažili jsme se tak minimalizovat kontakt lidí a zároveň udržet provozuschopnost našich linek.

 

Všechny naše partnery a přepravní společnosti se snažíme informovat o podmínkách, za jakých nyní fungujeme. Všichni tyto podmínky akceptují a spolupracují s  námi dále.