Tak jako jiných firem, se i nás dotýká epidemie Koronaviru COVID-19 (2019-nCoV), která postihla prakticky celou planetu. Stejně jako jiné podniky i ten náš přijal preventivní opatření, aby byli ochráněni naši zaměstnanci a zároveň nedošlo v zastavení výroby.

Vjezd do areálu Spolany

Naše firma sídlí v areálu podniku Spolana a.s., která přijala celková opatření v rámci areálu. Při vjezdu nebo průchodu do areálu mohou být řidiči a lidé vyzváni k měření tělesné teploty, které provádí ostraha.

Opatření v našem podniku

Naši zaměstnanci dostali desinfekční prostředky pro zvýšenou hygienu na pracovišti. Pracovníci skladu dostali informace, jak se chovat, co nejzodpovědněji při kontaktu s řidiči, kteří k nám jezdí dost často i ze zahraničí. Jsou tedy nejvíce v kontaktu s lidmi zvenčí a tím i nejvíce vystaveni riziku.

V celém podniku probíhají plošné desinfekce ve všech společných prostorech, od chodem, přes toalety, sprchy až po kanceláře.


Zaměstnanci byli informováni o nutné karanténě v případě podezření a o správném postupu, aby neinfikovali své spolupracovníky.

Byly zrušeny služební cesty našich zaměstnanců a omezili jsme na nezbytné minimum návštěvy u nás v podniku. Veškerou nutnou komunikaci se snažíme řešit online formou konferenčních hovorů nebo videokonferencí.

Prosíme o zodpovědnost i naše partnery

Prosíme naše partnery o projevení zodpovědného přístupu a včasného informování našich zaměstnanců, v případě podezření na nákazu po možném kontaktu s našimi pracovníky. Také žádáme o zodpovědný přístup v případě nakládek a vykládek. Víme, že řidiči dostali výjimky, ale zdraví máme jen jedno a měli bychom si ho vážit. Proto, pokud budete mít podezření na nákazu u řidiče virovou infekcí, neposílejte jej k nám. Na oplátku my nenecháme naše lidi prskat infekci na ty vaše.