Bezhalogenové trubky a trubičky se sníženou hořlavostí

Vyrábíme celou řadu ochranných trubek pro telekomunikace, včetně těch s nehořlavou úpravou, které účinně ochrání kabelové rozvody v prostředí s požadavky na požární odolnost

HFFR

HFFR

Optochráničky a mikrotrubičky

bookmark_borderKyslíkové číslo minimálně 32,0 obj.%

bookmark_borderSplňují požadavky normy ČSN EN 60332-3-23, kat. B

bookmark_borderZamezují šíření požáru

bookmark_borderOmezená tvorba kouře

bookmark_borderNízká toxicita a korozivita zplodin hoření

bookmark_borderObvyklá technologie pro zafukování optických kabelů, max. tlak 16 bar

LSOH

LSOH

Optochráničky, mikrotrubičky a svazky mikrotrubiček

bookmark_borderKyslíkové číslo minimálně 26,0 obj.%

bookmark_bordersplňují požadavky normy ČSN EN 60332-1-2

bookmark_borderZamezují šíření požáru

bookmark_borderOmezená tvorba kouře

bookmark_borderNízká toxicita a korozivita zplodin hoření

bookmark_borderObvyklá technologie pro zafukování optických kabelů, max. tlak 16 bar