Trubky pro telekomunikace

Vyrábíme celou řadu ochranných trubek pro telekomunikace, včetně těch s nehořlavou úpravou.

TIU-OPTO HDPE optochráničky

Optochráničky

Optochráničky

TIU-MIKRO mikrotrubičky

Mikrotrubičky

Jednotlivé mikrotrubičky v průměrech 7 - 25 mm

TIU-MicroPack

Svazky mikrotrubiček

Dokážeme svázat až 12 mikrotrubiček do jednoho svazku, 
v závislosti na průměru.

Bezhalogenové trubky

LSOH

Trubičky a trubky se sníženou hořlavostí